Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Baltringer Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről

Az adatkezelő személye, az adatkezelés helye

Adatkezelő az Baltringer Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42., Cg.: 04-09-012034, ügyvezető: Csemán Attila a továbbiakban: Baltringer Kft. vagy Társaság), illetve a honlap üzemeltetéséért felelős munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói az adatkezelés helye ezen munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

Elérhetőségek:
Levélcím: Baltringer Kft. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Telefon: +36 30 689 5711

E-mail: info@baltringer.hu

Honlap: www.baltringer.hu

Adatfeldolgozó
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Szabó István EV., 6645 Felgyő Gedahalmi u. 16., e-mail: dev@mactech.hu, telefon: 06 20 662-5108
Honlapunk működésének informatikai hátterét biztosítja: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14, Cg.: 01-09-909968, képviseli: mindenkori ügyvezető, elérhetőség: support@tarhely.eu).

Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról
Az általános honlap-üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően a Baltringer Kft. is cookie-kat használ honlapján. A cookie-k információt gyűjtenek a felhasználó eszközéről, így a felhasználóról, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait. Ugyanakkor a cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására.
A cookie-k általánosságban megkönnyítik a honlap használatát, javítják a felhasználói élményt, biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A használt cookie-k között az alábbiakat különböztethetjük meg:
Feltétlenül szükséges, munkamenet cookie-k (session cookie-k)
A honlap megtekintéséhez, a honlap funkcióinak teljes körű használatához szükséges sütik. Ezek működési ideje a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik az eszközről. Ezeknek a sütiknek sem kötelező az elfogadása, ugyanakkor működésük blokkolása a honlap vagy annak egyes részeinek hibás megjelenésével, vagy működésképtelenségével járhat.
Használatot elősegítő cookie-k
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak a honlappal kapcsolatos választásai, beállításai megjegyzésre kerülhessenek, például a szövegméret- vagy nyelvbeállítás.

Teljesítményt biztosító cookie-k

A Google Analytics sütik használatával információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják a felhasználók a honlapot. Ezek a sütik sem tudják a felhasználó személyét azonosítani, az IP címet is csak részben rögzítik. Annak érdekében gyűjtenek információkat, hogy tudjuk, a felhasználó melyik aloldalt tekintette meg, a honlap mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezek használatának célja a honlap fejlesztése, valamint a felhasználói élmény javítása.
Harmadik féltől származó cookie-k
Honlapunkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. Az ilyen beágyazott tartalmak tekintetében adatkezelést nem végzünk.
Honlapunk használata során a felhasználóról, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzítjük és kezeljük:
a felhasználó által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz és operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott oldal adatai.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A böngésző beállításaiban kiválaszthatók akként, hogy a sütik blokkolásra, elutasításra kerüljenek. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a honlap megtekintésével, böngészésével ad meg.
Az adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, a szolgáltatás hatékonyságának, illetve a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama: a cookie típusától függően a weboldal megtekintésének ideje, vagy 6 hónap.

Üzenetküldő modullal kapcsolatos adatkezelés
A honlap kapcsolat oldalán kialakított felületen a felhasználónak lehetősége van a Társaságnak üzenetet küldeni. Az adatkezelés célja ezen modul működtetése, a felhasználó számára lehetőség biztosítva a gyors üzenetváltásra.
Mindezen üzenet megtételekor a Társaság az alábbi felhasználói adatokat kezeli: felhasználónév és e-mail cím, telefonszám illetve a felhasználó által az üzenetben esetlegesen megadott személyes adat.
Ezen adatkezelés jogalapja szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, az üzenet megtételéhez szükséges adatok megadásával tesz meg.
Az üzenet megtételéhez szükséges adatok megadásának feltétele jelen tájékoztatóban foglaltak előzetes megismerése, amelynek megtörténtét a felhasználó az erre kialakított gombbal igazolhatja. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén az üzenet megtételére lehetőséget adni nem áll módunkban.
Az adatkezelés módja elektronikus.
Az adatkezelésre a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött kérelemmel: info@baltringer.hu, amely esetben Társaságunk a kérelemnek megfelelő körben törli a megadott adatokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a felhasználót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott üzeneteket, adatokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok

A felhasználó a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához, az adatok törléséhez, a tiltakozáshoz vagy az adathordozhatósághoz való jogával.
Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal, észrevétellel, kérdéssel kíván élni, ezt megteheti a Társaság alábbi elérhetőségén e-mailben a info@baltringer.hu címen
Társaságunk adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: https://www.baltringer.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu). Az igény bírósági úton is érvényesíthető. A per -a felhasználó választása alapján- a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Tótkomlós, 2019. május 25.

Pin It on Pinterest