2020.05.12.

Épületek bontása

Családi ház, téglaház, vályogház, kisebb építmények, garázs, szín, csarnok irodaépület bontása.

A munkálatok előtt meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az adott építmény hatósági jóváhagyás nélkül bontható-e, ha igen, akkor a munka szabadon és bármikor elvégezhető.

Ha az elbontott hulladék mennyisége a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti mennyiséget meghaladja, a hulladékokat csak fajtánként csoportosítva szabad a munkaterületen felhalmozni. Az elszállítás igazoltan végzendő el, erről nyilvántartó lapot kell vezetni.

Az épületbontás befejezését követően az építtető feladata, hogy a befejezés tényét a hatóságnak bejelentse.

Minden bontás egyedi. Ahhoz, hogy árajánlatot tudjunk adni, először látnunk kell a helyszínt, készíteni kell egy bontási tervet. Az épület/építmény méretétől, elhelyezkedésétől, környezetétől, építési anyagoktól függően más és más eszközökre és erőforrásokra van szükség. 

Kérje árajánlatunkat!

Pin It on Pinterest

Share This